10. bud

Det tiende

Du må ikke begære din næstes hustru, tjener, pige, kvæg eller noget, der hører din næste til.

Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager, tvinger eller lokker vores næstes hustru, folk eller kvæg, men får dem til at blive og gøre deres pligt.

Hvor det 9. bud handlede om at begære vores næstes ikke-levende ejendele, så handler det tiende bud om at begære levende væsner, som på den ene eller anden måde hører til hos vores næste.

Først nævnes vores næstes ægtefælle. Her kan vi naturligvis tænke på det sjette bud og seksuelt begær. Det er syndigt at begære sin næstes ægtefælle seksuelt – og det er allerede et brud på det sjette bud i hjertet.

Men det tiende bud rækker også videre end seksuelt begær, ligesom det niende bud rækker videre end tyveri og uærlighed. I det tiende bud fordømmes også ethvert andet form for begær efter at eje en andens ægtefælle. Det tiende bud fordømmer altså også din misundelse på andre pga. deres ægtefælle, også den misundelse, som ikke blot er seksuelt begær.

Buddet fordømmer også dit ønske om at eje en andens ægtefælles hjerte eller dine forsøg på at så splid mellem ægtefæller. Buddet fordømmer din misundelse på den kærlighed, der er mellem to andre ægtefæller eller den misundelse, du, som er alene, har mod dem, der er gift, så du er bitter i dit hjerte over, at andre er gift og har en ægtefælle.

Det fordømmer også den synd, at du, som er gift, drømmer om en anden ægtefælle, som var mere kærlig, havde mere forståelse eller på anden måde syntes bedre, end den ægtefælle, Gud har givet dig.

Buddet fordømmer også dit begær efter andre, der hører til din næstes husstand, dvs. f.eks. deres børn. Når du ønsker dig andre børn, end dem, Gud har givet dig, og mener at have ret til det, og når du ser med misundelse på andres børn. Det fordømmer også, at du forsøger at vinde andres børns hjerter og vende dem mod deres forældre, så de bryder det 4. bud.

Buddet fordømmer også begær efter vores næstes tjenere. I vore dages sprogbrug er det dem, der arbejde for og hjælper vores næste.  Forsøger man at lokke sådanne til at være illoyale overfor deres arbejdsgiver og vende sig mod arbejdsgiveren, synder man mod dette bud.

Men buddet dækker også bredt begær efter mennesker, der i bredere forstand hjælper vores næste. Buddet dækker misundelse på vores næste pga. vedkommendes venner, familie og bekendte.

Det fordømmer den jagt efter popularitet blandt mennesker og frygt for andre menneskers bedømmelse af os, som i sidste ende skyldes afgudsdyrkelse, hvor vi snarere frygter andre menneskers afvisning end Guds afvisning og mere jager efter andre menneskers kærlighed til os end vi elsker dem og vil deres bedste.

Og vores jagt efter andres gunst og vores frygt for deres afvisning, er ofte blot et dække over vores selvretfærdige forsøg på at retfærdiggøre os overfor Gud ved vores egne kræfter.

Din tro på, at du har ret til en ægtefælle, en bedre ægtefælle, børn, bedre børn, bedre venner og bekendte eller familie, er udtryk for en selvretfærdig anklage mod Gud, som da Adam anklagede Gud for syndefaldet og sagde: ”Kvinden du satte ved min side gav mig af træet…”

Og vores manglende tillid til, at Gud giver os, hvad vi har brug for, også når det gælder ægtefælle, børn og fællesskab med andre mennesker, er afgudsdyrkelse.

Vores tro på, at vi har brug for andre mennesker mere end Gud, er afgudsdyrkelse. Og vores begær efter andres gunst er manglende kærlighed til vores næste. For i stedet for at ville din næstes bedste, vil du have din næstes gunst.

Vi stoler ikke på, at Gud giver os, hvad vi har brug for, men mener, at vi har ret til en ægtefælle eller en bedre ægtefælle, at vi har ret til de og de børn, at vi har ret til og brug for andre mennesker.

Men Jesus har opfyldt også dette bud for dig. Han påtog sig straffen for dit begær og opfyldte selv buddet ved at elske sin næste og give sig hen for sin næste frem for at være misundelig på sin næste.